Fotocredit: Trønder-Avisa

Utbyggingen av Fv 17 og 720 er dårlig pengebruk

INFRASTRUKTUR
Deler av fylkesveg 17 og 720 planlegges lagt i ny trase. Finansieringen av prosjektet ble behandlet i Stortinget denne uken.

5. april 2017

I Trønder-Avisa 5. april 2017.

 

Vi må gjøre smarte prioriteringer når vi bygger infrastruktur for folk og næringsliv i Nord-Trøndelag. Trygg, effektiv transport og utbygging og teknologi som tar vare på livsgrunnlaget vårt må være målet.

Prosjektet for fylkesvegene vil koste 860 millioner kroner mer enn det gir i gevinst for samfunnet. Som ved mange andre vegutbygginger i regionen og i landet taper samfunnet på prosjektet. I tillegg til at vi taper store summer av fellesskapets penger vil vi miste natur, dyrkamark og andre verdier som ikke er prissatt.

Miljøpartiet De Grønne mener de 1,6 milliarder kronene som prosjektet koster kan brukes på bedre vis for Trøndelag. Vi kan spare flere skadde og drepte ved å trygge vegene. Trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende veger kan gi oss langt mer for pengene enn hva den foreslåtte utbyggingen gjør. Vi kan ta bedre vare på miljøet og oppnå større gevinster for samfunnet ved å ha mer effektiv godstransport på sjø og bane, flere ladestasjoner og elektriske busser.

Med ny veg vil det koste rundt 200 kroner mer enn i dag for hver eneste tur fram og tilbake mellom Steinkjer og Namdalen eller Steinkjer og Verran. Halvparten må man betale direkte av egen lomme, gjennom bompenger. Resten betales gjennom skattepenger. Det er tvilsomt om flertallet av trafikantene her mener det er verdt kostnaden. Utbyggingen gjelder uansett bare mindre deler av strekningene.

Skal prosjektet gjennomføres som planlagt, bør det vurderes en mer rettferdig fordeling av bomavgiften mellom de to fylkesvegene. Trafikanter til og fra Namdalen sparer omtrent ett minutt hver vei med ny veg. Trafikanter til og fra Verran sparer betydelig mer. De vil likevel måtte betale omtrent det samme i bompenger.

Vi må finne alternativer til massive vegutbygginger i regionen. Kanskje må vi vurdere helt nye løsninger, som elektrisk hurtigbåt mellom Verran og Steinkjer og til andre deler av Trondheimsfjorden. Miljøpartiet De Grønne vil ha bærekraftig infrastruktur. Da må vi satse på godt vedlikehold av veger, miljø- og klimavennlig transport og målrettede trafikksikkerhetstiltak, i stedet for ulønnsomme og ødeleggende vegutvidelser og omlegginger. Det er å ta ansvar for folk og næringsliv i fremtiden.

Ingrid Liland, førstekandidat for MDG Nord-Trøndelag stortingsvalget
Johannes Moen, fylkesleder MDG Nord-Trøndelag