Fotocredit: Ytringen

Slår et slag for dyrene

Miljøpartiet De Grønnes nordtrønderske førstekandidat til stortingsvalget, Ingrid Liland fra Rørvik vil ha ekstra fokus på dyrevelferd i valgkampen.

12. august 2017

I Ytringen 11. august 2017

 

Miljøpartiet De Grønne ønsker å være dyrenes parti, og Dyrevernalliansen har kåret Miljøpartiet De Grønne til det beste partiet for dyra. Ingrid Liland, som er partiets førstekandidat i Nord-Trøndelag sier at hun vil jobbe for at dyr skal ha det bedre enn i dag, og at bønder som prioriterer dyrevelferd skal belønnes for dette.

Miljøpartiet De Grønne sin politikk bygger på solidaritet, ikke bare med mennesker, men også med framtidige generasjoner og alle levende skapninger på jorda, forklarer Liland. Hun har et håp om å komme til Stortinget, og det kan bli mulig dersom MDG får utjevningsmandat fra Nord-Trøndelag.

– På Stortinget vil jeg jobbe for et løft for dyrevelferden i Norge. De viktigste sakene er å forby pelsdyroppdrett, få flere dyr ut på beite og øke ressursene til tilsyn der det er dyrehold, sier Liland i en pressemelding.

Hun ønsker økt fokus på dyrevelferd i landbruket.

– Bonden er kanskje den som best forstår hvor verdiene kommer fra og hvor avhengig vi er av andre levende skapninger for å leve godt som menneske. God dyrepolitikk er selve syretesten for om politikerne også forstår dette, å ikke ta dyrevelferd på alvor er grått og bakoverskuende, sier Liland ifølge pressemeldingen. Hun legger til at når bønder sliter med å få tak i veterinærer som kan føre tilsyn sier det seg sjøl at vi ikke har lyktes med å bygge nødvendig kompetanse og lokale ressurser til å ta vare på dyra. MDG har i sitt stortingsprogam med at husdyr skal få hyppere tilsyn av veterinær. Dette skal blant annet være med å forebygge dyretragedier og dårlig dyrevelferd. MDG ønsker også å opprette et eget dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet.

– Vår næringspolitikk ser rekruttering til høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring, arbeidsmarkedet i distriktene, krav til dyrevelferd og matproduksjon i sammenheng, sier Liland, som har reist mye rundt i Nord-Trøndelag og hilst på bønder og dyr som har det godt, og der det lages trygg mat på lokale beiteressurser.

– Stordrift og sentralisering av jordbruket er ofte verken bærekraftig eller spesielt dyrevennlig, sier Liland.

Miljøpartiet De Grønne vil at tilskuddene skal gjøre det mer lønnsomt å ha dyrene på beite og å investere i god dyrevelferd, sier Liland.

– Folk vil kjøpe mat fra bønder som de vet behandler dyrene godt. Allerede i dag mener vi folk skal ha få informasjon om dyrevleferden på tingene de kjøper. Målet er at uansett hva du kjøper så skal maten som er laga i Norge bli laga med god dyrevelferd, avslutter Liland.