Fotocredit: Namdalsavisa, Stein Nervik

Miljøpartiet vil opprette Bionova

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil opprette et nytt, statlig foretak som skal stimulere til næringsvirksomhet basert på fornybare ressurser.

22. juli 2017

I Namdalsavisa 8. juli 2017

 

HØYLANDET: Partiet mener foretaket, som de ønsker skal ha kontor i Trøndelag, skal bygges opp på samme lest som Enova. Dette selskapet bidrar med tilskudd til prosjekter og forskning innenfor fornybar energi.

– Vindparken på Vikna ble støttet av Enova med store summer, noe som gjorde den lønnsom til slutt, sier Ingrid Liland som er partiets toppkandidat i Nord-Trøndelag.

Viknværingen Liland mener et Bionova kan bli et viktig virkemiddel for økt verdiskapning i Namdalen.

– Flere aktører jobber med dette, blant annet innenfor Region Namdal. Med de ressursene vi sitter på, kan Namdalen spille en viktig rolle i overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi, sier stortingskandidaten som lover at satsinga vil være et av partiets viktigste krav om de havner på vippen etter høstens stortingsvalg.

– Vi vil trappe opp satsinga på bioøkonomi med fire milliarder kroner i løpet av de neste fire årene.