Fotocredit:

MDG kristiserer Agdesteins antivern

Inderøy/Steinkjer Miljøpartiet de Grønne i Nord-Trøndelag mener Høyres Elin Agdestein ignorerer fagfolk når hun advarer mot vern av Børgin og Skarnsundet.

7. november 2015

Agdestein uttalte tidligere i høst at hun ville bli overrasket dersom departementet går inn for å verne Børgin og Skarnsundet, fordi dette vil innebære å overkjøre lokaldemokratiet, etter som de to berørte kommunene har sagt nei til vern.

MDG-topp Tommy Reinås reagerer på det han betegner som «antivern» fra Høyres stortingspolitiker, og sier Agdesteins uttalelser er et forsøk på å undergrave det arbeidet fagmyndighetene har gjort.

– Hvis hun har innvendinger mot arbeidet må hun nesten vise til hva som er feil. Arbeidet har pågått siden 1990-tallet, og det er tunge faglige argumenter for vern, sier Reinås.

Agdestein på sin side mener Reinås ikke har forstått forskjellen på byråkratenes og politikernes roller i saken.

– Politikk starter der byråkratiet slutter. Skulle man å følge MDGs logikk kunne man like godt avvikle det politiske nivået, sier Agdestein.

Det er Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet som har bestilt en utredning fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, når det gjelder vern av Skarnsundet og Børgin. Nasjonalt er det over 35 referanseområder som departementet ønsker å verne, og Fylkesmannen har anbefalt at Børgin og Skarnsundet blir to av bidragene fra Nord-Trøndelag.

De har også konkludert med at naturtypene som Børgin og Skarnsundet representerer, ikke kan erstattes av andre naturområder.

– Jeg vil oppfordre Agdestein til å lytte til fagmyndighetene, og til å sette seg bedre inn i sakens bakgrunn, sier Reinås.

– For Høyre står hensynet til eiendomsretten og respekten for det lokale selvstyret høyt. Begge de berørte kommunene, Steinkjer og Inderøy, har et entydig budskap. Jeg vil vise til den brede politiske oppslutningen bak vedtakene i de to kommunestyrene, sier Agdestein.

Agdestein mener også at Børgin er et godt eksempel på hvordan lokal forvaltning er i stand til å ivareta et område med naturinteresser uten statens innblanding. Det mener ikke MDG.

– Dette er helt feil. Børgin har vært sterkt forurenset av avrenning fra landbruket og utslipp av urenset kloakk. Det tok nesten knekken på alt liv i fjorden. Nå sies det at fjorden kan karakteriseres som ren, og ærfuglen er kommet tilbake. Årsaken til det er ikke lokal forvaltning, men lovverk mot forurensning, som for eksempel Vanndirektivet og Naturmangfoldsloven, sier Reinås.

Fylkestingsrepresentanten for MDG mener også at verneforslaget legger liten begrensning på dagens bruk og aktivitet i området, og synes den politiske motstanden som Høyre viser er dårlig begrunnet.

– Fylkesmannen har imøte

gått lokaldemokratiet ved å verne et mindre område enn det som opprinnelig var foreslått og ved å ta hensyn til alle eksisterende tiltak og aktiviteter, påpeker Reinås.

– I motsetning til MDG har vi i Høyre tro på lokal kunnskap, ansvarlighet, skjønnsutøvelse og forvaltning. Vi vil ha mindre statlig overstyring av lokaldemokratiet fra byråkrater i ulike direktorat, sier Agdestein.