Fotocredit: Innherred, Tor Ole Ree

– Korttenkt av Borten Moe

Stortingskandidat Ingrid Liland mener grasrota i Senterpartiet blir oversett.

24. juli 2017

I Innherred 21. juli 2017

 

I Nationen fredag avviser Borten Moe samarbeid med Miljøpartiet De Grønne.

Dette skuffer førstekandidat til Stortinget for MDG i Nord-Trøndelag, Ingrid Liland.

Hun mener ledelsen i Senterpartiet overser grasrota når de avviser samarbeid.

Samarbeider allerede
– Vi samarbeider allerede i Trondheim, Stjørdal og på fylkestinget. Det er veldig trist om vi ikke også kan ta det samarbeidet til Stortinget.Tusenvis av gårdsbruk legges ned hvert år og matjorda bygges ned over hele landet. Dette har også skjedd med Senterpartiet i regjering, sier Liland.

Hun mener det er korttenkt av Borten Moe å avvise samarbeid når de har så mye til felles på viktig politikk.

– Han glemmer at Norge er mye mer enn olje og holder Senterpartiet igjen i oljeavhengigheten som har svekket distrikts-Norge i mange år, sier Liland.

For oljeavhengig
MDG-politikeren fremhever at hun i motsetning til Borten Moe og Arnstad går til valg på å samarbeide med de andre politikerne nordtrønderne sender til Stortinget.

– På Stortinget håper jeg at Arnstad vil samarbeide om landbruk, desentralisering, næring og jordvern og andre saker som tar vare på Nord-Trøndelag. Her kan MDG og Senterpartiet få fram det beste i hverandre. Senterpartiet må slutte å la seg styre av oljeavhengige politikere og heller satse på folka som skaper framtidens verdier i hele landet, sier Liland.

P.S. MDG er i Nord-Trøndelag med i kampen om utjevningsmandat.

 

Se artikkelen i Innherred: http://www.innherred.no/incoming/2017/07/21/Korttenkt-av-Borten-Moe-15051554.ece