Fotocredit: Miljøpartiet De Grønne Steinkjer, Lars Helge Haugdal

– Kommunestyret i Verran bestemmer!

  • Klar melding fra håpefulle stortingskandidater om Follaskolens framtid i paneldebatt i Follafoss

FOLLAFOSS

Folla skoles framtid ble ett av hovedtemaene da Follabyggen fikk stille håpefulle stortingskandidater spørsmål under «Snu på flisa». – Follaskolens framtid er det kommunestyret i Verran som skal bestemme, beroliget Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram.

– Dette er ikke noe menighetsmøte, åpnet møteleder Snorre Gundersen. Og varslet at spørsmål fra egne partifeller ville bli nådeløst sensurert.

3. juli 2017

I Lokalavisa Verran Namdalseid 28. juni 2017

 

– Forferdelig!
Først ute av spørsmålsstillerne var Halvdan Ludvigsen:
– Jeg har jobbet i skolen hele mitt liv. I Follafoss bor det cirka 400 mennesker. Vi har 200 arbeidsplasser, så skole må vi ha. Allikevel, når det skranter i økonomien, så er det vi som må gi. Nå er det nettopp foreslått av den nye rådmannen å legge ned deler av skolen. Det synes jeg er forferdelig, at det er bare vi ytterste som skal ha disse problemene. Hva kan dere gjøre for å hindre at det bare satses på sentrum?

Hjertesak
Ingrid Liland fra Miljøpartiet De Grønne var rask til å ta mikrofonen.
– Skolen er en av mine hjertesaker. For meg handler dette om hva slags samfunn vi skal ha. Hvis vi vil at det skal være levende lokalsamfunn i distriktene, så er skolen helt essensiell for det. Det er der ungene skal gå, det er der de får nærhet til plassen sin. Og det er der vi utvikler lokal kompetanse som vi trenger i lokalsamfunnene. I MDG har vi jobbet mot nedleggelse av grendeskoler i veldig mange kommuner i Nord-Trøndelag allerede, det kommer jeg til å fortsette å jobbe med på Stortinget. Men det forutsetter selvfølgelig at vi også klarer å bidra til at kommunene får bedre inntekter og bedre vilkår til å holde liv i skolen selv.

Bred enighet
I valgkampen foran siste kommunevalg var Arbeiderpartiets Arild Grande med Anders Lindstrøm til den nyrenoverte skolen i Folla, der Lindstrøm lovet at han som ordfører ville ta ansvar for å innføre skolemåltid.
– Det var noe av det første han satte i gang med da han ble ordfører. Det er jo bred enighet om det også politisk i kommunen, og det viser at det går an å utvikle skolene for ungene våre selv om det er stram kommuneøkonomi. Så i forhold til nedleggingsspøkelset: Der har jeg forstått at det i sammenslåingsavtalen er fastslått at det ikke skal være noen diskusjon rundt skolestruktur. Det som vil bli avgjørende her, er kommuneøkonomien, og at vi har ei regjering som er villig til å gi det handlingsrommet, sa Grande.

Kommunestyret bestemmer
Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram (V) bekreftet Grandes lovnad.
– Til det konkrete spørsmålet om ungdomstrinnet her i Follafoss, så er det enkle svaret at det er kommunestyret i Verran som bestemmer det. Kommunestyret i Verran skal bestemme det. I samarbeidsavtalen – sammenslåingsavtalen – som Arild Grande har nevnt, så har vi gjort det klart at skolen i Folla skal bestå. Jeg har vært på bedriftsbesøk her og diskutert samfunnsutviklingen. Ting henger i hop, og det at det er et levende samfunn her, det sier næringslivet selv er viktig for dem også, så vi må tenke at det er bra næringspolitikk at skolen her består, for å si det slik. Sa Bjørn Arild Gram, og fikk dagens første applaus.
– Mer grunnleggende sett så handler det selvfølgelig om kommuneøkonomien. Og den må styrkes. Og vi må ha mer fordeling mellom rike og fattige kommuner.

Trygg på partifellene
Venstres André Skjelstad følte seg trygg på egne folk:
– Som førstekandidat og den som frontet dette ved siste kommunevalg var Odd Vidar Vandbakk krystallklar på at skolen skal bestå. Så er det litt interessant å få sitte ved siden av ordføreren på Steinkjer. Han er inne på at dette er viktig for samarbeidsavtalen som vi har med Steinkjer. Her mener jeg Steinkjer må vise faktisk at de står på det de har sagt, og også være med på å bevare denne skolen framover, sa Skjelstad.

– Har levert!
Pål Sæther Eiden fra Høyre understreket at kommuneøkonomien ikke er blitt rasert med Høyre i regjering.
– De to siste årene har kommunene levert rekordresultater, og det betyr at det er opp til kommunene selv å disponere midlene de har. Og ønsker man å prioritere skole, så har man lokalpolitikere som har det ansvaret. Og de er nødt til å ta det ansvaret. Jeg synes at Gram skisserer hvordan det bør gjøres. Han sier at en god skole er viktig for næringslivet, og det er jeg selvfølgelig enig med ham i.

Vil bruke mest
– Det er viljen til å bidra på kommuneøkonomi som er helt avgjørende for at vi skal klare å opprettholde mangfoldet. SV er det partiet som vil bruke mest penger på kommuneøkonomien og på fylkesøkonomien, og det er et spørsmål om viljen til å bevare og videreutvikle velferdsstaten. Den regjeringen vi har i dag, vil privatisere, og de strammer hele tiden inn på økonomien til …
Lenger kom Torgeir Strøm fra SV ikke før debattleder Snorre Gundersen slapp til nestemann, Børge Lund fra KrF.
– I de reviderte budsjettene som har kommet, så har Utdanningsforbundet stort sett kommet med kake til KrF for det vi har gjort. Så jeg regner med at vi har god tillit i det pedagogiske miljøet for at KrF har en veldig god skolepolitikk, sa Kristelig Folkepartis mann.