Klimabudsjett for nye Trøndelag

Forslaget fra MDG om klimabudsjett for Trøndelag ble enstemmig vedtatt av Arbeidsutvalget for nye Trøndelag fylkeskommune.

4. desember 2016

«Trøndelag fylke vil styrke det strategiske klimaarbeidet ved å integrere klimabudsjett i fylkeskommunens budsjettprosess. Klimabudsjettet skal inneholde oversikt over tiltakene som må til for å nå fylkeskommunens klimamål, plassere ansvaret for gjennomføring tydelig i fylkeskommunen, og skal følges opp som en del av den ordinære budsjett- og virksomhetsstyringen».

 

Trøndelag med eget klimabudsjett