Fotocredit:

Jobber for en grønnere landbrukspolitikk

Strengere jordvern skal sikre fremtidens matproduksjon. Miljøpartiet de grønne vil ha nullvisjon for tap av matjord.

17. august 2015