Fotocredit: Trønder-Avisa, Sivert Rossing

Ingrids trønderske miljøplan

Ingrid Liland (27) fra Rørvik er MDGs nye stjerneskudd. Hun lover storsatsing på trønderske naturressurser – om du bare sender henne på Stortinget.

23. mai 2017

I Trønder-Avisa 22. mai 2017

 

LILLEHAMMER: Helgas landsmøte ble avslutningen på en lang partiprosess hvor Miljøpartiet De Grønne har kommet lenger enn noen gang i å lage en helhetlig politikk – altså mer enn bare miljø.

I sentrum har en 27-åring fra Rørvik stått. Ingrid Liland har ledet programkomiteen i partiet – og ble også valgt inn i sentralstyret i helga. Nå håper hun å sette politikken ut i live, som listetopp for Nord-Trøndelag MDG i høstens stortingsvalg.

– Det har vært litt av en reise. Jeg tror partiet er ganske stolt av det vi har fått til. Det har aldri vært en så bred og grundig prosess, sier hun. – Har MDG blitt mer voksen som parti?

– Jeg har motforestillinger mot å kalle oss voksen, men vi har nok funnet oss selv litt mer.

Bærekraft
Bærekraft er det store stikkordet i partiets politikk. Den aller største saken er overgangen fra et petroleumssamfunn. – Vårt mål er å gjøre noe med det som ødelegger livsgrunnlaget. Det som ødelegger naturen må vi slutte med. Det finnes mange alternativer, men hvis vi ikke velger å satse på alternativene, velger vi å ødelegge naturen. Vi må satse på biler som ikke slipper ut klimagasser, transportere folk uten å bygge ned matjord, sørge for at kjøttet som produseres er laget på norsk fôr og gjøre oppdrettsindustrien bærekraftig, sier Liland. Bærekraft kan også handle om å reparere, i stedet for å kaste. Nord-Trøndelag er et sentralt fylke i MDGs politikk – fordi fylket er rikt på naturressurser. – Nord-Trøndelags aller viktigste rolle er å gå i front med å bruke naturressursene som allerede ligger der: Å satse på jordbruk, skog og marine næringer, og å gjøre dem bærekraftig. Hvis vi ikke klarer en god miljøpolitikk forsvinner livsgrunnlagene for Norge, men vi får heller ikke god miljøpolitikk uten at distriktene bidrar med bionæringer. Liland ser et stort potensial i at hjemfylket kan bli best på mange endringer – og vil blant annet bruke yrkesfag i skoleverket som brekkstang. Svaret på miljøspørsmål er ikke nødvendigvis det samme innenfor Ring 3 i Oslo som i Nord-Trøndelag. Partiet erkjenner at bilen har en plass i utkanter, men vil ha flere tiltak for å gjøre dem utslippsvennlige, for eksempel satsing på flere ladestasjoner. Liland vet at noen ser MDG som miljøekstremister.

– Vi må forandre atferden. Men det blir ikke så vondt som enkelte skal ha det til.

Jonas eller Erna? – Hvem vil du ha som statsminister, Jonas eller Erna? – Den som gir oss gjennomslag. – Vil MDG fortsatt bytte ut penger som betalingsmiddel?

– Det ble stemt ned på landsmøtet. – Hvor mange ganger på et år er det greit at folk flyr? – Du kan fly når du trenger det, ikke mer. – Bør private drive flere eller færre skoler? – Jeg syns åpningen i loven i dag er fin. – Hva vil du gjøre med E6 gjennom Trøndelag? – Flere ting er viktigere enn å bygge ut kapasiteten, som å flytte gods bort fra veiene til skip og tog. – Bør Norge bruke 2 prosent av BNP på forsvar? – Nei, vi har enorme oppgaver i Norge. Å bruke så mye på forsvar er ikke fornuftig. – Hva syns du om tvangssammenslåing av kommuner? – Jeg skulle ønske Ytre Namdal slapp. Og at diskusjonen handlet mer om tjenester og mindre om administrasjonssted.