Fotocredit: Stjørdalens Blad, Jan Erik Sundøy

– Grønt skifte gir enorme muligheter for Stjørdal

Tommy Reinås og Ingrid Liland i Miljøpartiet holder fram det grønne skiftet som en enorm mulighet for Nord-Trøndelag og Stjørdal.

22. juli 2017

I Stjørdalens Blad 6. juli 2017

 

Miljøpartiets to toppkandidater til stortingsvalget i høst har pådratt seg sterkt kritikk etter et oppslag her i Bladet lørdag.

Miljøpartiet vil erstatte de tusen Statoil-arbeidsplassene i på Tangen i Stjørdal med nye grønne arbeidsplasser. Miljøpartiet vil opprette et nytt statlig selskap Bionova som skal få hovedkontor i Stjørdal og satse på grønne energimuligheter.

Får kraftig kritikk
Høyres stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten fra energi- og miljøkomitéen er blant politikere som mener Miljøpartiets forslag er helt urealistiske. Aarbergsbotten mener virkemiddelapparatet finnes allerede og det ikke er behov for det nye Bionova som Miljøpartiet vil opprette.

– Her er det Høyre og regjeringen som stikker hodet i sanden og risikerer at Norge sakker akterut, svarer Liland.

Hun peker på at Høyre ser helt bort fra at offshorenæringene har mistet nærmere førti tusen arbeidsplasser de siste årene. Miljøpartiet De Grønne mener at satsingen på bionæringene, bare er et av flere hovedgrep, for å sikre velferden vår for framtida.

Gir muligheter
Miljøpartiets førstekandidat holder fram det grønne skiftet er en enorm mulighet for norsk næringsliv og Nord-Trøndelag som Miljøpartiet De Grønne vil satse på.

– Miljøpartiet vil ikke nedlegge Statoil. Det kan godt hende at Statoil har en framtid innen alternative energikilder når oljealderen er på hell, sier Liland. Hun mener mulighetene i fornybare ressurser er mye større enn det Aarbergsbotten og Høyre forstår.

– Bionova er en helt ny satsing på naturressursene som finnes i Nord-Trøndelag. 140.000 mennesker jobber allerede i bioøkonomien. Og ifølge NIBIO er verdiskapingspotensialet tre ganger så stort, sier Liland. Hun mener et Bionova vil gi oss innovasjon og kompetanse på hvordan de fornybare ressursene i naturen kan brukes til mye, mye mer.

Grønne industrieventyr
– Det vil også sikre at våre neste industrieventyr ikke baserer seg på å ødelegge naturen, men er bærekraftig på ekte, sier Liland.

Miljøpartiets andrekandidat Tommy Reinås fra Stjørdal mener vi ikke lengre kan lene oss tilbake på det oljeeventyret som har vært.

– Det betyr ikke at Miljøpartiet ikke anerkjenner det positive med oljeeventyret. Men nå vet vi at forbrenning av olje skaper klimaendringer, og at klimaendringer er livsfarlige. Vi vet også, alle sammen at konsekvensen av dette kommer til å bli en utfasing av norsk oljeindustri, sier Tommy Reinås.

Rett og slett nødvendig
Han er tydelig på at å sette en sluttdato for oljenæringen, derfor ikke er idealisme, men rett og slett pragmatisme.

– Likevel reagerer de fleste politikere med panikkartet motvilje hver gang temaet nevnes. Sammen med oljelobbyen har de skapt et mantra om at Norge etter oljen blir et trist og fattig land, dette er ikke tilfelle, sier Reinås.