Fotocredit: Snåsningen, Lornts Eirik Gifstad og Kart: Nordvest Energi AS

Fylkesrådet går mot utbygging

JØRSTAD: Fylkesrådet vedtok forrige tirsdag å levere en høringsuttalelse der de går imot kraftutbygging i Jørstadelva.

3. juli 2017

I Snåsningen 28. juni 2017

 

Fylkesrådet vedtok sist tirsdag en høringsuttalelse der de anbefaler at det ikke gis konsesjon til utbyggingen av kraftverk i den øvre delen av Jørstadelva.

Bakgrunnen for at man går imot utbyggingen er at vassdraget i 2005 ble vernet, og at det derfor er flere interessekonflikter hvor man ikke ser at verdien av tiltaket kan forsvares opp mot verneverdiene i området. De poengterer likevel at om det skulle bli gitt konsesjon så må man ivareta de verneverdiene som finnes i elva og det omliggende området.

Jørstadelva er et vernet vassdrag og det er flere potensielle interessekonflikter i prosjektområdet. Dersom det blir gitt konsesjon må det stilles konsesjonsvilkår som ivaretar verneverdiene», skriver Fylkesrådet. Dette er i tråd med fylkesråd Terje Sørvik sin innstilling til fylkesrådet.

– Dette er en gledelig dag for storørretstammen i Snåsavatnet. Jørstadelva er viktig for storstammeørreten, og i dag fattet fylkesrådet i NTFK enstemmig vedtak imot en potensiell rasering av et vernet vassdrag. Dette er et viktig og riktig signal fra fylkesrådet i forhold til å ta vare på vår felles naturarv, en utbygging av Jørstadelva vil medføre en varig svekkelse av naturverdiene, dette viser all utbygging av kraftverk i vassdrag over tid, sier Fylkestingsrepresentant Tommy Reinås for Miljøpartiet De Grønne.

Siste ord
Selv om Fylkesrådet går imot utbyggingen, betyr ikke dette at slaget er tapt for utbyggerne. Det er uansett NVE som til slutt skal vurdere om konsesjonen blir gitt.
– Om det er slik at NVE likevel gir konsesjon, gir det grunnlag for om man burde se på praksisen som gir NVE alle fullmakter til å ta slike vurderinger av kraftutbygging i vernet vassdrag. Det er jo meningsløst at når det er politisk bestemt at et vassdrag er vernet – at NVE har makt til å fravike vernestatusen. Vernestatusen av vassdrag i Norge, må bety at man ikke går inn å svekker naturverdiene i området. Om ikke er verdien av å verne lik null, poengterer Reinås.

Grunneierne
Grunneierne er ikke overrasket over høringsuttalelsen fra Fylkesrådet.
– Det er et vernet vassdrag, så at de velger å gå imot en utbygging der kom vel ikke så overraskende. Slik vi ser det er det ingen områder som kommer direkte i konflikt med vernebestemmelsene for elva, men vi hadde vel regnet med at det skulle bli tungt å få gjennom søknaden. Men vi får vente og se hva NVE sier til slutt, sier Tor Marius Klev, som er en av fallrettighetsinnehaverne.

Strindelva
I den samme prosessen har NVE mottatt søknad fra Nordvest Energi AS om å få bygge ut kraftverk i Strindelva. Dette kraftverket er en utvidelse av et allerede eksisterende minikraftverk, og selv om det er en utbygging som vil gi en fragmentering av store sammenhengende naturområder med urørt preg, anser man denne utbyggingen som mindre konfliktfylt samtidig som den gir et større bidrag til produksjon av elektrisk kraft og bør prioriteres i forhold til samlet belastning.