Fotocredit: Foto: Andreas Ryen Eidem / Innherred

De Grønne-politikere med klar beskjed: Fortett og bygg i høyden

SENTRUMSPLAN
P-hus ved Magneten kan berge matjord, mener politikere. For lite, svarer senterleder.

15. august 2017

I Innherred 14. august 2017

 

– Matjorda over Magneten brukes til korn. Av Norges areal brukes tre prosent til jordbruk, og en prosent av det til korn igjen. Ordføreren argumenterte for at vi må løfte blikket og derfor bygge på matjorda. Men for meg framstår det ikke å løfte blikket veldig langt å legge asfalt og betong på matjord, sier kommunestyrerepresentant Olaug Aasan for Miljøpartiet De Grønne i Levanger.

Hun viser til at Levanger med beliggenhet nært fjorden har svært godt jordsmonn. Politikeren viser til at fosforressurser er minkende, og at det derfor er viktig å ha godt og mye jordsmonn.

–Hvis matjorda blir borte, går det ikke an å ta den tilbake. Jeg syns det framstår usolidarisk med tanke på kommende generasjoner. Vi vet ikke hvordan verdenssituasjonen er om 80–100 år.

Miljøpartiet De Grønne er sterkt imot at det blir «omregulert matjord litt etter litt.» Partiet foreslår derfor et nasjonalt vern.

–Det betyr at kommunene ikke kan sitte å gi dispensasjon litt etter litt. Matjorda er kanskje den knappeste ressursen vi har, og da må vi sette oss et mål og forholde oss til det, sier partiets førstekandidat i Nord-Trøndelag, Ingrid Liland fra Rørvik.

Ingrid Liland, til venstre, og Olaug Aasan i Miljøpartiet de grønne. (Foto: Andreas Ryen Eidem)

Ingrid Liland, til venstre, og Olaug Aasan i Miljøpartiet De GrønneFOTO: ANDREAS RYEN EIDEM

Flere jorder tilhørende Mo gård i Levanger er foreslått omregulert til områder for forretning og bolig i forslag til ny sentrumsplan.

Ordfører Robert Svarva (Ap) uttalte til Innherred før helga at han ikke gjør jobben sin som politiker om man ikke legger til rette for framtidig vekst og utvikling.

Olaug Aasan har ikke sans for å tilrettelegge for mer storhandel. I hvert fall ikke når det går utover matjorda. Hvis man først skal utvide, foreslår Aasan at man fortetter og bygger i høyden.

–Det er kjempe mye asfalt rundt Magneten. Men det går fint an å parkere etasjevis også. Jeg ser at vi generelt kunne bygd mer i høyden i Levanger. Flere etasjer enn det som gjøres nå.

–Hvem skal betale for p-hus?

–Det kan for eksempel kundene gjøre. Administrasjonen kan utarbeide forslag. Det billigste vil alltid være å ta matjorda. Men på et tidspunkt må vi gjøre et verdivalg og vekte andre verdier mot den økonomiske gevinsten. Å fortsette på en forbrukskarusell er ikke å legge til rette for de framtidige ressursene en skal ha, mener Aasan.

Skal bygge p-hus

– Å bygge parkeringskjeller og – hus er noe vi kommer til å gjøre, sier senterleder Lars Heirsaunet ved Magneten kjøpesenter.

Lars Heirsaunet, senterleder ved Magneten kjøpesenter.

Lars Heirsaunet, senterleder ved Magneten kjøpesenter.

Han mener det kan frigjøre for det ordinære behovet et par-tre år framover. Heirsaunet sier at det allerede i dag ikke finnes plass til de store kjedene som trenger 6 til 10 mål. Han nevner kjeder som Plantasjen, Jula, og Biltema.

–Det finnes ikke i dag, uansett hvor mye man hadde tatt av parkering. Ser man tilbake til 2005 og hva som har skjedd siden da, har det vært en voldsom fortetting. Å fortette er jo noe vi selv ønsker også, sier Heirsaunet. Han viser til at Levanger ligger langt bak for eksempel Steinkjer når det gjelder handelstall.

–Og da må man ta av dyrkajorda?

–Vi har Eidsbotn på den ene siden, og dyrkajord på den andre. Vi trenger mer areal, men det blir opp til andre å bestemme.

Knut Holmen i Arbeiderpartiet sa lørdag at han er motstander av å ta matjord for å utvide handelsområder. Tidligere har SV, Venstre og MDG stemt mot å omregulere matjord i Levanger.

KrFs Børge Lund sier at partiet ikke har tatt stilling til saken.

–Vi skal ha et møte i kveld. Men du kan sitere meg på at jeg har en skepsis, sier Børge Lund til Innherred mandag.

 

Se artikkelen i Innherred: http://www.innherred.no/nyheter/2017/08/14/P-hus-ved-Magneten-kan-berge-matjord-mener-politikere-15153847.ece?