Fotocredit: Trønder-Avisa

Bryter med Senterpartiet

  • Tidligere bonde- og småbrukarlag-topp Gjermund Haga savner de lange linjer.

Gjermund Haga mener at jordbruksoppgjøret i dag fremstår som et rent lønnsoppgjør. – Det er synd, for det er så uendelig mye mer enn det. Det håper jeg flere vil forstå!

12. august 2017

I Trønder-Avisa 12. august 2017

 

VERDAL: Gjermund Haga har vært generalsekretær i bondeog småbrukarlaget i nesten 10 år, økobonde siden 2003 og Spmedlem fram til 2012. Nå er han stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– I mange hundre år har vi hatt en filosofi der mennesker kan utnytte naturen fritt til eget bruk. Det går ikke lenger, vi må si nei til tradisjonell økonomisk vekst og det er naturen som må legge rammene framover. Det er dit vi har kommet, sier Haga, som ikke er i tvil om hva den største oppgaven vi står overfor er.

– Det er å ta vare på vår felles klode, og jeg er helt overbevist om at det haster, sier Haga.

Mest landbruk.

– Hvorfor fra Sp til MDG?

– For min del handler det mest om landbrukspolitikk, og ei langsiktig tenking som andre partier ikke har. I dag drives det rovdrift på naturressursene, det var tilfellet da Sp satt i regjering også. Sp er i den samme sekken som de øvrige partiene. Det er ikke noen kritikk derfra heller mot den økonomiske politikken som føres, sier Haga, og legger til at utarmingen av bygdene skjedde da Ap og Sp satt i regjering også.

– Det er ikke store forskjeller på det som skjedde da, mot det som skjer nå. Men med Frp i posisjon har utarmingen akselrert, sier Haga.

Etterlyser systemkritikk.

Korn- og gressfrøbonden etterlyser rett og slett en systemkritikk av dagens jordbrukspolitikk, som han oppfatter som systemtvang, og ei avviklingslinje der det er om å gjøre å samle mest mulig på færrest mulig bønder.

Den linjen har ligget fast lenge, mener Haga.

I årene som generalsekretær i bonde- og småbrukarlaget var han med på jordbruksforhandlingene. At de har blitt et rent lønnsoppgjør for bonden, er noe han misliker. Det handler om så mye mer enn bondens inntekt, mener han.

– Bøndene produserer fellesgoder for alle sammen. Det er felles mål som selvforsyning, kulturlandskap og bosetting. Det er dette det egentlig handler om, men i dag lar de det bare skure å gå og dermed forblir jordbruksoppgjøret et rent lønnsoppgjør, sier Haga.

Han synes dagens politikere er alt for korttenkte, og mener de ser kun fire år fram i tid når de velges inn på Stortinget.

– Vi er nødt til å legge om. Forskjellen på MDG og andre partier er at vi tenker mer langsiktig. Nå gjelder det å få mobilisert ungdommene til å gjøre det samme, sier Haga, som mener at man i framtida ikke kan by ungdommene på fortsatt økonomisk vekst og økt konsum.

Tungt å snu.

– Det er ikke vanskelig å diskutere dette med ungdommene. De er oppegående, og ser hva som rører seg i verden, sier småbrukeren.

– Hvordan skal MDG klar å snu dagens tankegang?

– Det er veldig tungt å snu om, og begynne å tenke mer langsiktig. Men vi har ikke noe valg, vi må bare prøve, sier han.

– Hva med rovdyr, bønder på Verdal frykter store tap i sommer?

– Vi er klart for rask og effektivt uttak av skadedyr, og er enig med de andre partiene der, sier Haga.

Det er ikke bare landbruk, småbrukeren er opptatt av. Det er mange andre temaer som engasjerer han også. For eksempel hva som skal drive bilene framover.

– Vi står foran en energirevolusjon, blant annet hva som blir framtidens «drivstoff». Også her må vi tenke langsiktig, sier Haga.

– Kommer dere inn med en representant fra Nord-Trøndelag?

– Det er jo det som er målet. Vi har mange dyktige folk på lista, med Ingrid Liland på topp. Vi kjemper om utjevningsmandatet, som Venstre fikk sist. Det er klart mulig for oss, hvis vi greier sperregrensa nasjonalt, mener Haga.

FAKTA:

Gjermund Haga

  • Haga er førstelektor ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet og økologisk bonde som driver med grasfrø og korn. I år har han også sådd en åker med erter.
  • Han har vært politisk engasjert siden 1965, og har blant annet sittet i kommunestyret i Verdal for Sp i en periode. Nå er han aktuell som stortingskandidat for Miljøpartiet de Grønne, og innehar 8. plassen på stortingslista. • Haga var også generalsekretær i Norsk Bondeog småbrukarlag i perioden 1982 – 1991.