Tommy Reinås

2. kandidat

Tommy sitt motto for sitt virke i MDG er “Han er naturen advokat”. Han velger å stå på naturen side, og han kjemper hver dag for at vi skal la naturen gå i arv.

Tommy er heltidspolitiker i Nord-Trøndelag fylkeskommune, og nå nye Trøndelag fylke, hvor han er gruppeleder for MDG. Han er også kommunestyrerepresentant i Stjørdal, hvor han er godt kjent for sitt engasjement for å kjempe for naturens interesser.
Tommy har mange års erfaring med politisk arbeid både i kommunestyre, på fylkestinget, som lokallagsleder, fylkesleder og i ulike organisasjoner fra ung alder.

Tommy er en person med enorm arbeidskapasitet, han har evnen til å se saker fra flere sider. Han er en sjarmerende, humoristisk og er en nytenkende person som med glede kjemper for at Trøndelag skal lede an i omstillingen fra fossilsamfunnet til det grønne fornybarsamfunnet.

I Trøndelag fylke har Tommy bl.a. fått igjennom at det nye Trøndelag fra 2018 har et eget klimabudsjett, hvor man setter konkrete mål for lavutslipp, utifra de forpliktelser Norge har som en del av Parisavtalen.

Tommy er også opptatt av at grundere og næringsdrivende skal ha gode vekstvilkår, han driver sitt eget selskap innen webutvikling, og har vært grunder innen IT i snart 18 år. Dermed kan Tommy trygt si at han kjenner godt til hverdagen til de som driver næring i landet. En av hans fremste kampsaker for næringsdrivende, er at forskuddsskatten skal avskaffes. Forskuddskatten bør være en etterskuddsskatt, det er ingen grunn til at de som driver enkeltmannsforetak skal betale skatt på en omsetning som ikke har funnet sted.