Olaug Julie Aasan

5. kandidat

Olaug er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Levanger. Til daglig jobber hun som lektor ved Nord Universitet (sykepleieutdanningen), og er mor til Børre på 7 år. Hun er født i 1980, er utdannet psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Olaug er oppvokst på Jådåren i Steinkjer kommune og i Levanger.

Olaug har vært leder for lokallaget i MDG Levanger og nestleder for fylkeslaget i MDG Nord-Trøndelag, er per i dag sekretær for MDG Levanger og varamedlem i fylkesstyre for MDG Nord-Trøndelag. Hun har også sittet i styret for Grønt Kvinnenettverk. Olaug er idealist og helhetstenkende både som privatperson og politiker. Politisk jobber hun for et samfunn hvor livskvalitet og medmenneskelighet er sentrale verdier og dermed også ivaretakelse av jorda vi er avhengige av.

Man måler ikke livskvalitet og tilfredshet i forbruk og økonomisk vekst. Olaug ønsker å bruke sin politiske innflytelse til å sette fokus på helhet og hvordan vi både som enkeltmennesker og som nasjon skaper ringvirkninger både fremover i tid og utover landegrenser. Målet om å skape et medmenneskelig og klimanøytralt samfunn, må gjenspeiles i alle sider av politikken.

Hjertesaker:

  • En framtidsrettet skole som ivaretar og ruster opp morgendagens voksne til å bli sterke
    sunne medmennesker, med den kompetansen de trenger for fremtidens behov.
  • Ta vare på den dyrebare matjorda.
  • Få bukt med den miljøfiendtlige oppdrettsnæringa.