Ingrid Liland

1. kandidat

Ingrid er født og oppvokst på Rørvik i Vikna, gikk musikklinja på Inderøy før hun flytta til Oslo for å jobbe med skolepolitikk i Elevorganisasjonen.

Etter å ha blitt politisk demotivert begynte Ingrid å studere musikkvitenskap og meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne i 2011.

Har siden sittet i programkomiteen (2012-2013) og kontrollkomiteen (2013-2014), tatt en master i vokal jazz og sitter nå som leder i programkomiteen. Jobber i et konsulentselskap som driver med jernbane og infrastruktur.

- Jeg flyttet ung fra Nord-Trøndelag fordi jeg ikke visste man kunne redde verden der. I sommer har jeg møtt masse grønne venner hjemme for første gang og vil gjerne reise til heimfylket og bygge grønn politikk der, gå for grønt utjevningsmandat fra Nord-Trøndelag og samarbeide med lokalpolitikere, fylkespolitikere og ildsjeler om enda et grønt gjennomslag!