Alette Sandvik

3. kandidat

Alette er utdannet biolog og har jobbet med naturvern, forvaltning og friluftsliv i flere år.

Hun er nå politisk rådgiver på fylkestinget for Tommy Reinås og jobber ved Trondheimsfjorden Ramsarsenter. Hun er en energisk person med stor vilje til å få gjennomslag for det hun tror på og har mye kunnskap som er verdifull for MDG.

Alette er en ressursperson som er lett å like. Med sine gode muntlige og skriftlige ferdigheter, evne til samarbeid og dialog vil hun være en styrke for MDG i valgkampen.

Alette bor i Meråker.