• Tidligere bonde- og småbrukarlag-topp Gjermund Haga savner de lange linjer.
Gjermund Haga mener at jordbruksoppgjøret i dag fremstår som et rent lønnsoppgjør. - Det er synd, for det er så uendelig mye mer enn det. Det håper jeg flere vil forstå!

Opps, fant ikke skjemaet.